ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 

 

โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ระบบลงทะเบียนเรียน เลือกรายวิชาเพิ่มเติมออนไลน์

 

"โรงเรียนนารีนุกูลขยายจำนวนรับเข้าเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

จากเดิม กลุ่มเรียนละ 24 คน เป็นกลุ่มเรียนละ 30 คน

โดยเข้าลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ยังไม่มีกลุ่มเรียนพร้อมกัน

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น."

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4/5-4/12)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5/5-5/12)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน / รหัสผ่าน = เลขประจำตัวนักเรียน
เริ่มลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น.